12.04.2019 toimus Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis teine tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel osales  ligi 60 kutsutud külalist. See sündmus läks hästi korda tänu paljudele Eesti inimestele, kel on soov hingehoiutöö arengule kaasa aidata.

Ameerika Ühendriikidest oli välja pandud 5 000 eurot kaasrahastust, millest kahekordistati kõik Eestis tehtud annetused kuni nimetatud summa täitumiseni. Oleme väga tänulikud kõigile, kes aitasid oma annetusega kaasa kogu ettevõmise õnnestumisele ja uute tegevuste teostumisele! Tuluõhtuga kogutud annetuste summa oli 12 103 eurot ning seega kogu Hingehoiu toetusfondile laekunud raha kokku 17 103 eurot.

Siinkohal jagame informatsiooni Hingehoiu toetusfondi rahastusel möödunud aastal tehtust ning ühtlasi edasistest plaanidest.

  1. Kümned inimesed on saanud hingeabi.
  2. Projektijuht Raili Hollo eestvedamisel oleme koondanud hingehoidjate üle-eestilist võrgustikku. 26 aasta jooksul on umbes 350 inimest läbinud hingehoidja baaskoolituse või omandanud kõrghariduse hingehoiu erialal, kuid ainult vähesed neist on saanud õpitut oma tööelus rakendada. Riiklikus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis töötab hingehoidjatena 9 inimest, kelle töökoormus kokku on ainult umbes 4 täistöökohta. Seetõttu oli esimeseks sammuks nende inimestega kontakti loomine saamaks teada, kes neist on valmis tänasel päeval hingehoiutööd tegema. 60 koolitatud hingehoidjat olid huvitatud meie võrgustikuga liitumisest.
  3. Oleme pakkunud hingehoidjatele supervisiooni võimalust. See on väga oluline, et aidata toime tulla emotsionaalselt raske tööga.
  4. Toetusfond on osaliselt rahastanud EELK Usuteaduse Instituudis hingehoiu õpet läbiviivate õppejõudude palgafondi.
  5. Toetust on saanud 2018 novembrist kuni 2019 mai lõpuni toimuv hingehoidjate baaskoolitus.
  6. Käimas on ettevalmistused 2020 talvel Tartus hingehoiukeskuse avamiseks, millest saab ühtlasi üleriigilise võrgustiku koordinatsioonikeskus. Selline tugipunkt luuakse Tartusse rajatavasse kristlike organisatsioonide keskusse Pastoraat, millest on võimalik leida täpsemat infot www.tartupastoraat.ee.
  7. Veebiaadressil hingehoid.ee ja hingehoid.eu valmib 2020 talveks koduleht, mille vahendusel saab abivajaja leida endale lähima hingehoidja.
  8. Rahastatud on tegevusi, mis on vajalikud üle-euroopalise teadusuuringu “Millist abi on hingehoidjast haigla- ja hoolekandesüsteemis” läbiviimiseks Eestis. Antud uuringu eesmärk on selgitada haigla- ja hoolekandesüsteemis tehtava hingehoiutöö mõju ravikuludele. Täpsem info on leitav European Research Institute for Chaplains in Healthcare kodulehelt www.pastoralezorg.eb. Analüüs valmib 2020. aasta lõpuks.

Toetusfond tänab kõiki 2019. aasta tuluõhtu annetajaid, kes on siin ära toodud, kui ka neid, kes on oma toetuse teinud anonüümselt!

Katri Aaslav-Tepandi

Aivar Aigro

Arno Almann

Merle Brett-Alveus ja Marek Alveus

Jüri Ehasalu

Reet-Ingrid ja Siimon Haamer

Andra Indrikson

Kristine ja Indrek Kasak

Eva-Külliki Kasesalu

Kerstin Kask

Janne ja Veiko Kask

Ott Kikkas

Jüri Kraft

Rain Laane

Karli Lambot

Jelena Leibur

Renate ja Päärn Lekko

Ülle ja Lauri Madise

Riina Männiste

Aira Nigul-Lepp ja Toomas Lepp

René Paats

Peeter Pärn

Jaanus Põder

Marje ja Andres Põder

Heiki Pruus

Raido Rüütel

Saima Sellak-Martinson

Koit Semjonov

Merli ja Endel Siff

Urmas Siigur

Anu Tamm

Reelika ja Jaan Tamm

Õie ja Tiit Tarve

Randar Tasmuth

Jaana ja Tiit Terik

Janika Tikerperi

Margit Ubaleht

Marge Sophie Vinkelberg

Urmas Vulp