EELK Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond

2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada EELK Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada.

Kuna Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus koolitatakse hingehoidjaid nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel. Kutsekoja juures on välja töötatud hingehoidja kutsestandard ning täna on juba töötamas ka kutsetunnistusega hingehoidjaid. Palju on veel teha, et aitajad abivajajateni jõuaks ning aitajad ka ise toetatud saaks. Selleks kõigeks puuduvad praegu rahalised vahendid ning seetõttu anname Eesti inimestele võimaluse selle fondi kaudu kaasa aidata.

Kuigi tervishoiusüsteemis tehtav hingehoiutöö sai Eestis alguse juba 1990-ndate alguses ei ole sellel valdkonnal siiani püsivat riiklikku rahastust. Haiglates ja hoolekandeasutustes, kus hingehoidjad töötavad, on leitud palgaraha muude kulude kokkuhoiu arvelt. Sellest hoolimata on hingehoidjaid koolitatud läbi pea kolme aastakümne ning vajadus selle valdkonna töötegijate järele on ajas järjest kasvanud. Samas rahalised võimalused selle töö arendamiseks on endiselt minimaalsed. Hingehoidjate koolitamist on läbi pea kolme aastakümne rahastanud peamiselt EELK, Soome luterikirik ja kristlased Ameerika Ühendriikidest. Suure tänu oleme võlgu missioonitundega Eesti inimestele, kes omakasule mõtlemata on valmis kaasinimest hingehädas aitama.

Annetusi hingehoiutöö heaks saab teha igal ajal Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi arvelduskontole:

EELK Konsistoorium

EE411010220270130224

SEB

Maksusoodustus

Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, mis kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, allasutus. See tähendab, et eraisikuna saate annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Edastame teie isikukoodi ja annetuse summa Maksu- ja Tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis. Selleks lisage ülekannet tehes oma isikukood makse selgitusse.

Juriidiline isik saab tulumaksusoodustuse annetuselt, mis moodustab kuni 10% ettevõtte eelmise majandusaasta kasumist või 3% jooksva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast palgafondist, vastavalt ettevõtja valikule. Edastame info annetuse kohta Maksu- ja Tolliametile järgmise majandusaasta alguses.

Hingehoiu toetusfondi nõukogu liikmed:

Siimon Haamer, nõukogu esimees, EELK UI Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja

Ove Sander, EELK Usuteaduse Instituudi rektor

Andrus Mõttus, EELK kantsler

Jaan Tamm, Printon AS juhatuse esimees

Karli Lambot, ACE Logistics Group AS nõukogu esimees

11.05.2018 toimus Tallinnas esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, mille jooksul koguti annetustest 35 199 eurot.

12.04.2019 toimus Tallinnas teine tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, mille jooksul koguti annetustest 17 103 eurot.