Kutsestandard

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Välja on töötatud ka hingehoidja 6. ja 7. taseme kutsestandard.

EELK Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus pakutakse hingehoiu erialaõpet nii rakenduskõrgharidusõppe kui ka magistri tasemel.

Kutsestandardite alusel on võimalik taotleda kutsetunnistust.

Mõned hingehoiuteemalised artiklid

Hingehoiu teoloogiline alus

Anne Vandenhoeck

Hingehoidja muutuvad rollid

Kari Routsalainen

Hingehoiust praktiku pilgu läbi

Naatan Haamer

Hingehoid erinevates kontekstides, hingehoidja roll haiglas

Kirsti Aalto