116 123

Hingehoiutelefon on avatud ööpäevaringselt ja helistamine on TASUTA.

Helista, kui hing vajab hoidmist ja soovid saada abi järgmiste probleemidega toime tulemisel:

 • surmahirm,
 • lein,
 • ärevus,
 • suitsiidsed mõtted,
 • eksistentsiaalsed küsimused,
 • spirituaalsed ja religioossed küsimused,
 • elumõtte otsingud,
 • äng ja elu perspektiivi puudumine,
 • üksindus ja tõrjutus,
 • suhteprobleemid,
 • suhtlemispuudus,
 • häbi- ja süütunne.

Kuna tööl on korraga üks hingehoidja, siis ei ole alati võimalik liinile pääseda. Kui soovid tagasihelistamist, siis palun püsi liinil ootejärjekorra teavituse lõpuni ning seejärel jäta kõneposti teade tagasihelistamise soovi ja oma telefoninumbriga.

Rahastus

Hingehoiutelefoni rahastab sotsiaalministeerium kuni 31.12.2021.

Hingehoiutelefon on mõeldud kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes vajavad abi väga erinevate elusituatsioonide, probleemide ja teemadega toime tulemisel:

 • surmahirm,
 • lein,
 • ärevus,
 • suitsiidsed mõtted,
 • eksistentsiaalsed küsimused,
 • spirituaalsed ja religioossed küsimused,
 • elumõtte otsingud,
 • äng ja elu perspektiivi puudumine,
 • üksindus ja tõrjutus,
 • suhteprobleemid,
 • suhtlemispuudus,
 • häbi- ja süütunne.

Hingehoiutelefonilt saab abi eesti, vene ja inglise keeles.

Eesti keeles on hingeabi tagatud kogu aeg.

Vene keeles nõustavad pooled hingehoidjad. Kui tööl olev hingehoidja ei oska vene keeles aidata, siis ta annab teada, et millal on tööl vene keelt oskav hingehoidja. Väga kriitilistes olukordades püüame kõne suunata vene keelt kõnelevale hingehoidjale, kes ei ole parasjagu valves.

Paar hingehoidjat nõustavad ka inglise keeles, kuid võimekus on siiski piiratud.

Numbril 116 123 helistamine on tasuta.

Telefoniliinil töötavad erialase hariduse omandanud hingehoidjad, kes omavad töökogemust hingehoidjatena ja ka telefoninõustajatena.

Korraga on tööl üks hingehoidja ning seetõttu ei pruugi kõik abivajajad kohe liinile pääseda.

Pärast minutilist ooteaega on võimalik jätta kõneposti teade tagasihelistamise sooviga. Kui helistaja vastavat soovi ei avalda, siis hingehoidja tagasi ei helista.

Hingehoiutelefon teeb koostööd Häirekeskusega. Nii Häirekeskuse hädaabinumbrilt 112 kui ka riigiinfo telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav inimene ühenduse ka hingehoidjaga.

Projekti koordineerib sotsiaalministeeriumi kaplanaat. Hingehoiutelefoni käivitas ja selle tööd korraldab MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (MTÜ TTA) ning koordinaator on Siimon Haamer, e-post siimon.haamer(at)teoloogia.ee.

MTÜ TTA peamine tegevussuund on hingehoidjate koolitamise ja hingehoiutöö jätkusuutlikkuse tagamine Eestis.

Teoloogiline erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) asutati 16.09.1992, kuid 15.09.1999 muutus juriidiline staatus ja loodi MTÜ TTA, mis sai samanimelise erakõrgkooli pidajaks. Alates asutamisest on TTA tegelenud hingehoidjate koolitamisega kõrghariduse ja täiendõppe tasemel ning on pea kolme aastakümne jooksul arendanud välja üle-eestilise hingehoidjate võrgustiku. Läbi nende aastakümnete on TTA olnud ainuke õppeasutus Eestis, kes on pakkunud hingehoiu erialaõpet ja loonud ka võimalusi erialase töö tegemiseks. Alates 1.07.2013 liitus TTA Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga (EELK UI) ning sellest alates on jätkunud sihipärane hingehoidjate koolitamine EELK UI-s. MTÜ TTA on jätkuvalt iseseisev juriidiline isik ja tegeleb hingehoiu valdkonna arendamisega Eestis ning rahastab hingehoidjate koolitamist. Valdav osa sissetulekutest laekub annetustest.