116 123

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 puhanguga on ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud on olnud suhtlusvõimalused mistõttu jäävad paljud inimesed oma probleemidega üksi. Lisaks on antud kriisiolukorra puhul reaalseks ohuks surmaga lõppev haigus, mis tekitab surmahirmu ja eksistentsiaalseid küsimusi. Kõik see suurendab enesetappude riski, tekitab ärevushäireid ja erinevaid psühholoogilisi probleeme.

Arvestades kõiki nimetatud aspekte on 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas kõigile kodanikele kättesaadava ja tasuta hingehoiutelefoni loomine oluline ning vajalik meede inimeste turvatunde loomisel ja pingete maandamisel. Samuti on hingehoiutelefon ennetav meede erinevate kriisisituatsioonis tekkivate probleemide maandamisel.

Lähtuvalt üleeuroopalisest sotsiaalse väärtusega teenuste numbri standardist saab hingehoiutelefoni kasutusse emotsionaalse toe number 116 123. 116 algusega numbreid on võimalik kasutada ainult teenuste puhul, mis on kättesaadavad kõigile kodanikele ilma igasuguse eelneva registreerimise nõude ja ajalise piiranguta.

Rahastus

Hingehoiutelefoni rahastab sotsiaalministeerium kuni 31.12.2021.

Hingehoiutelefonilt saab abi eesti, vene ja inglise keeles.

Eesti keeles on hingeabi tagatud kogu aeg.

Vene keeles nõustavad pooled hingehoidjad. Kui tööl olev hingehoidja ei oska vene keeles aidata, siis ta annab teada, et millal on tööl vene keelt oskav hingehoidja. Väga kriitilistes olukordades püüame kõne suunata vene keelt kõnelevale hingehoidjale, kes ei ole parasjagu valves.

Paar hingehoidjat nõustavad ka inglise keeles, kuid võimekus on siiski piiratud.

Numbril 116 123 helistamine on tasuta.

Telefoniliinil töötavad hingehoidjad omavad töökogemust hingehoidjatena ja ka telefoninõustajatena.

Korraga on tööl üks hingehoidja ning seetõttu ei pruugi kõik abivajajad kohe liinile pääseda.

Pärast minutilist ooteaega on võimalik jätta kõneposti teade tagasihelistamise sooviga. Kui helistaja vastavat soovi ei avalda, siis hingehoidja tagasi ei helista.

Hingehoiutelefon teeb koostööd Häirekeskusega. Nii Häirekeskuse hädaabinumbrilt 112 kui ka riigiinfo telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav inimene ühenduse ka hingehoidjaga.

Projekti koordineerib sotsiaalministeeriumi kaplanaat. Hingehoiutelefoni käivitamist ja tööd korraldab MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (MTÜ TTA). MTÜ TTA peamine tegevussuund on hingehoidjate koolitamise ja hingehoiutöö jätkusuutlikkuse tagamine Eestis.

Teoloogiline erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) asutati 16.09.1992, kuid 15.09.1999 muutus juriidiline staatus ja loodi MTÜ TTA, mis sai samanimelise erakõrgkooli pidajaks. Alates asutamisest on TTA tegelenud hingehoidjate koolitamisega kõrghariduse ja täiendõppe tasemel ning on pea kolme aastakümne jooksul arendanud välja üle-eestilise hingehoidjate võrgustiku. Läbi nende aastakümnete on TTA olnud ainuke õppeasutus Eestis, kes on pakkunud hingehoiu erialaõpet ja loonud ka võimalusi erialase töö tegemiseks. Alates 1.07.2013 liitus TTA Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga (EELKUI) ning sellest alates on jätkunud sihipärane hingehoidjate koolitamine EELKUI-s. MTÜ TTA on jätkuvalt iseseisev juriidiline isik ja tegeleb hingehoiu valdkonna arendamisega Eestis ning rahastab hingehoidjate koolitamist. Valdav osa sissetulekutest laekub annetustest.