116 123

Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefonil vastab hingehoidja iga päev kl 16-00. Helistamine on TASUTA.

Helista, kui hing vajab hoidmist ja soovid saada abi järgmiste probleemidega toime tulemisel:

 • surmahirm,
 • lein,
 • ärevus,
 • suitsiidsed mõtted,
 • eksistentsiaalsed küsimused,
 • spirituaalsed ja religioossed küsimused,
 • elumõtte otsingud,
 • äng ja elu perspektiivi puudumine,
 • üksindus ja tõrjutus,
 • suhteprobleemid,
 • suhtlemispuudus,
 • häbi- ja süütunne.

Kuna tööl on korraga üks hingehoidja, siis ei ole alati võimalik liinile pääseda. Kui soovid tagasihelistamist, siis palun püsi liinil ootejärjekorra teavituse lõpuni ning seejärel jäta kõneposti teade tagasihelistamise soovi ja oma telefoninumbriga.

Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefoni rahastab sotsiaalministeerium.

Vahemikus 17.06.2020 – 31.03.2022 korraldas telefoni tööd MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia Siimon Haameri koordineerimisel. Alates 01.04.2022  võttis töökorralduse üle Sotsiaalkindlustusamet ning numbril 116 123 jätkab Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon. Toimunud muudatusega seoses vastab numbril 116 123 hingehoidja iga päev kl 16-00.

Hingehoiutelefon on mõeldud kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes vajavad abi väga erinevate elusituatsioonide, probleemide ja teemadega toime tulemisel:

 • surmahirm,
 • lein,
 • ärevus,
 • suitsiidsed mõtted,
 • eksistentsiaalsed küsimused,
 • spirituaalsed ja religioossed küsimused,
 • elumõtte otsingud,
 • äng ja elu perspektiivi puudumine,
 • üksindus ja tõrjutus,
 • suhteprobleemid,
 • suhtlemispuudus,
 • häbi- ja süütunne.

Hingehoiutelefonilt saab abi eesti, vene ja inglise keeles.

Numbril 116 123 helistamine on tasuta.

Telefoniliinil töötavad erialase hariduse omandanud hingehoidjad, kes omavad töökogemust hingehoidjatena ja ka telefoninõustajatena.

Korraga on tööl üks hingehoidja ning seetõttu ei pruugi kõik abivajajad kohe liinile pääseda.

Projekti koordineerib sotsiaalministeeriumi kaplanaat. Hingehoiutelefoni käivitas ja selle tööd korraldas perioodil 17.06.2020 – 31.03.2022 MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (MTÜ TTA). Koordinaator oli Siimon Haamer, e-post siimon.haamer(at)teoloogia.ee. Alates 01.04.2022 võttis haldamise üle Sotsiaalkindlustusamet ning abiliini uueks nimeks sai Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon.

MTÜ TTA peamine tegevussuund on hingehoidjate koolitamise ja hingehoiutöö jätkusuutlikkuse tagamine Eestis.

Teoloogiline erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) asutati 16.09.1992, kuid 15.09.1999 muutus juriidiline staatus ja loodi MTÜ TTA, mis sai samanimelise erakõrgkooli pidajaks. Alates asutamisest on TTA tegelenud hingehoidjate koolitamisega kõrghariduse ja täiendõppe tasemel ning on pea kolme aastakümne jooksul arendanud välja üle-eestilise hingehoidjate võrgustiku. Läbi nende aastakümnete on TTA olnud ainuke õppeasutus Eestis, kes on pakkunud hingehoiu erialaõpet ja loonud ka võimalusi erialase töö tegemiseks. Alates 1.07.2013 liitus TTA Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga (EELK UI) ning sellest alates on jätkunud sihipärane hingehoidjate koolitamine EELK UI-s. MTÜ TTA on jätkuvalt iseseisev juriidiline isik ja tegeleb hingehoiu valdkonna arendamisega Eestis ning rahastab hingehoidjate koolitamist. Valdav osa sissetulekutest laekub annetustest.