2020 suvel alustab Tartus Pastoraadis, aadressil Riia 22a, tegevust Hingehoiukeskus, mis on igapäevaselt avatud abivajajatele. Samuti koordineeritakse sealt hingehoiutööd üle Eesti ja pakutakse töötavatele hingehoidjatele supervisiooni ning erialaseid koolitusi.

Hingehoiukeskuses töötavad hingehoidjad, kes on omandanud erialase ettevalmistuse ja aastaid selles valdkonnas tegutsenud. Tartu Teoloogia Akadeemia on alates 1993. aastast koolitanud hingehoidjaid ja loonud tervet Eestit katva hingehoidjate võrgustiku, mille toel on võimalik jõuda abivajajateni ka kohtades, mis jäävad suurematest keskustest kaugemale. 

Täna pakub Eestis ainukesena hingehoiualast haridust EELK Usuteaduse Instituut, millega Tartu Teoloogia Akadeemia 2013. aastal liitus.

Hingehoiukeskuse ruumid Pastoraadis