ASUKOHT

Tartus Pastoraadis, aadressil Riia 22a.

KONTAKT

Hingehoidlikuks vestluseks saab aja kokku leppida saates e-kirja aadressil hingehoid@hingehoid.ee või helistades telefonil 745 7054‬.

MAKSUMUS

Hingehoidja vastuvõtt maksab 50€/h. Tasumine arve alusel.

TASUTA HINGEHOIUTEENUS TARTU LINNA ELANIKELE

Koostöös Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga osaleb Hingehoiukeskus Sotsiaalministeeriumi projektis “Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023”. Nimetatud projekti vahenditest saab Hingehoiukeskus pakkuda kõigile Tartu linna elanikele tasuta hingehoiuteenust. Kokku saab ühes kuus pakkuda 65 tasuta tundi.

HINGEHOIUTEENUS ÜLE EESTI

Samuti koordineeritakse keskusest hingehoiutööd üle Eesti. Seega saame aidata hingehoidjaga kohtumiseks aega kokku leppida ka mujal kui Tartus.

MEIE HINGEHOIDJAD

Haridus

2013 – …   Tartu Ülikooli magistriõpe sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
2006 – 2013   Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu ja kristliku noorsootöö erialal (BA)

 

Täiendkoolitused

Aastatel 2009 – 2020 läbitud arvukalt täiendkoolitusi (näiteks):

Leinagrupid – EELK Usuteaduste Instituut

Gruppide juhtimine – Naatan Haamer

Paarisuhte ehituskivid – EELK Perekeskus

Suhte ehituskivid noortele – EELK Perekeskus

Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus

Vestlused leinajatega – EELK Usuteaduste Instituut

Ennastvigastav käitumine – EELK Perekeskus

Grupitöö erinevad vaatepunktid – A. Zimmermann

Toetus psüühilise trauma järel – Maire Riis

Kogemusnõustamise baaskoolitus ja kriisikoolitus – Naatan Haamer (TÜ Kliinikum)

Erihingehoiu koolitus – Tartu Teoloogia Akadeemia

Kaplanite orientatsioonikursus – Kaitseliit (KL KOK – 3)

Hingehoiu ja kriisiabi põhikoolitus – Tartu Teoloogia Akadeemia

 

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akateemia MTÜ, hingehoidja
2017 – 2020   EELK UI Hingehoiu toetusfond, projektijuht
2015 – 2020   MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem, laste päevakeskuse juhendaja ning Tähe Noorteklubi MTÜ, mobiilne kontaktnoorsootöötaja
2016 – 2018   TÜ Ühiskonnateaduste instituut, kogemusnõustajate koolitus, koolitaja
2014   Tartu Ülikooli Lastefond, kogemusnõustajate baaskoolitus, koolitaja
2009 – 2017   SA TÜK Lastekliinik, hingehoidja – kogemusnõustaja
2010 – …   MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, hingehoidja

 

Natuke endast

Juba lapsena meeldis mulle kuulata inimesi, kes rääkisid oma lugusid. Lugusid päris eludest, nendest endist. Kuna minu teine laps kiirustas siia ilma sündimisega, pidin ma temaga aastaid haiglas veetma. Mures vanematega koos olles sai nii ise neile jagatud kui ka neid kuulatud. Seeläbi mõistsin, kui oluline on saada ära kuulatud ja mõistetud ning kui palju annab jõudu juurde see, kui keegi on sinu kõrval. Soov olla parem teekaaslane viis mind hingehoidu õppima. Olen läbinud arvukalt täiendkoolitusi ja viinud läbi erinevaid grupitöid. 2009. aastast olen töötanud hingehoidjana nii laste, noorte, kui täiskasvanutega. Iga inimene on eriline ja ainulaadne. Oma mõtteid, muret, valu jagada ei ole alati kerge. Olen südamest tänulik selle usalduse eest!

Haridus

1974 – 1976   Tallinna Meditsiinikool -farmatseut

1993 – 1998   Tartu Teoloogia Akadeemia – teoloogia diplomi õppekava

 

Täienduskoolitused

Aastatel 1996 – 2019 on läbitud erinevaid koolitusi:

Kriisiabi ja hingehoiu põhi-ja täienduskursus – EELK Haiglahingehoiukeskus

Sõltuvushaigetele ja nende pereliikmetele mõeldud juhendaja kursus – Fond “A-kliinik”

Vangla-ja politseikaplanite orientatsioonikursus – Justiitsministeerium ja Eesti Kirikute Nõukogu

Süsteemne pereteraapia ehk abielunõustamine hingehoiu kontekstis – EELK Usuteaduse Instituut

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon ja avahooldus – Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

Kogemusnõustaja koolitus – TÜ ühiskonnateaduste instituut

Vägivallaohvri abistamine – TÜ täiendusõppe programm

Kogemusnõustajate täienduskoolitus-Sotsiaalne Kaasatus

 

Töökogemus

1999 – 2001  Võnnu pikaravi haiglas hingehoidjana

1998 – 2001  Usaldustelefonil vastaja

2005 – 2006  vabatahtlikuna Tartu vanglas (hingehoidlikud vestlused) ja läbi viinud ühe AA-grupitöö (12 sammu programm)

2017 – 2019   Erivajadustega laste vanemate tugirühma juhendamine

2020 – … Tartu Teoloogia Akateemia MTÜ, hingehoidja

Haridus

2008   Tartu Teoloogia Akadeemia, teoloogia magister (hingehoid)

1998   Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

1972   Tallinna Kutsekeskkool nr 1

Kaplani ja hingehoidja 7. kutsetase.

 

Täiendkoolitused

Igal aastal osaletud kaplanite teabepäevadel ja koolitustel.

2006   Hingehoiu ja kriisiabi põhikoolitus (640 tundi)

2009   Psüühiliste erivajadustega inimeste hingehoid (96 tundi)

2010   Konflikti lahendamine

2011   Töö seksuaalkurjategijatega

2011   Psühholoogiliste erivajadustega kinnipeetavate hingehoid

2011   Töö seksuaalkurjategijatega

2011   Läbirääkija koolitus pantvangikriisis – Briti vanglateenistus

2011   Lepitus – Rahvusvaheline vanglate teenistus

2012 –   Orogramm „Tee“ täiendkoolitus

2013   Tugiisikute koolitus

2013   EMK vaimulike täiendkoolitus

2013   Töö Meeskonnana

2013   Psühholoogiliste erivajadustega kinnipeetavate hingehoid

 2014   Väärtushinnangute seminaride läbiviimine

2015   Surmateadete edastamine

2016   Isikuandmete kaitsest vanglas

2017   Kaplanite vaimulikud harjutused

2018   Vanglates radikaliseerumise ennetamine

2018   Suitsidaalsus ja ennast kahjustav käitumine vanglas

2018   Pedagoogika täiendkoolitus vanglakaplanitele

2019   Usuvabaduse tagamine vanglas

2019   Vanglakaplanite supervisioon ja oikumeeniline koostöö seminar

2020   Surmateate viimine

 

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2020 – …   Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodu, hingehoidja

 

Natuke endast

Vanglast vabal ajal teenin kaasa EMK Tartu Püha Luuka Koguduses. Teenin kohaliku preestri kõrval pühapäevastel jumalateenistustel, vajadusel asendan koguduse preestrit ja viin läbi iseseisvalt teenistusi.

2005 lõime MTÜ aitamaks vanglast vabanenuil taasühiskonnastuda.  Nõustan neid, nende lähedasi. Vastutan selle tegevuse eest.

Aastani 1981 elasin ma küllaltki ennast hävitavat elu. Olin krooniline suitsetaja ja alkohoolik. Alkoholism võttis täielikult kontrolli minu elu üle. Olin pahuksis seadustega.

1981. aasta kevadel, kui olin oma eluga väga põhjas ja ei näinud enam oma elul mõtet, kogesin Jumala armu ja mu elu muudeti hetkega. Sain vabaks alkoholismist, suitsetamisest. Minu elu muutus täielikult ja minu südamesse tärkas soov hakata aitama inimesi, kes käisid oma vaevades koormate all.

1983. aastal mind ristiti ja ma liitusin EMK Tartu kogudusega. Algas minu elu koos Kristusega. Siia on mahtunud kogu aeg soov aidata inimesi.

1993. aastal ehitasime Ahjal ühest vanast hoonest misjonikeskuse, kus me siis alustasime tegevust erivajadustega laste ja noortega. Avasime turvatoa, kus oli võimalik kriisi korral saada nõustamist ning öömaja.

Kui ma tulin ühel jõululaupäeva õhtul kirikust, kuulsin, et meie läheduses oli üks noormees sooritanid enesetapu. See ajendas mind looma usaldustelefoni ja hakkasime hingeabi pakkuma reede, laupäeva ja pühapäeva õhtuti telefoni teel. Kasutati väga aktiivselt. Hiljem liitusime ülevabariikliku usaldustelefoniga ja pakkusin seal hingeabi mitmed aastad. Vanglasse tööle asudes töömaht suurenes ning loobusin usaldustelefonis aitamast.

Vanglasse kaplaniks sain kutse Jumalalt, aga ka kaks inimest küsisid, et kas ma ei tahaks minna tööle vanglasse. Kuna paljude vanglas karistust kandvate elu oli paljuski sarnane eluga, mida ma ise olin elanud, siis arvasin, et mul on neile nii mõndagi rääkida. Ja kui ma algselt olin plaaninud viieks aastaks ennast vanglaga siduda, sai sellest minu jaoks 18 aastat. Ja kõik see aeg olen ma tegelenud nii kinnipeetavate kui ka nende lähedaste hingehoidliku nõustamisega. Võib öelda, et olen tegelenud hingehoidliku teenimistööga ligi 40 aastat.

Haridus

2021 – ….  usuteaduse magistriõpe Diakoonia ja hingehoiu erialal EELK Usuteaduse Instituut

2018   Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6

1998 – 2004   Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal

1987 – 1998   Kuressaare Gümnaasium

Täiendkoolitused

2022 – …         Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse III aste – Perekonsultatsioonid OÜ

2022    Toimetulek agressiivse käitumisega – Verge Eesti OÜ

2019 – 2022   Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste – Perekonsultatsioonid OÜ

2021   Minu suhe on minu kätes – Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm (PREP) – Väärtustades Elu SA 

2018 – 2019   Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ

2018   Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekool – Perekoolitusühing Sina ja Mina MTÜ

2018   Suhte ehituskivid noortele – EELK Perekeskus

2017   Paarisuhte ehituskivid – EELK Perekeskus

2016   Vestlused leinajatega – EELK Usuteaduse Instituut

2016   Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut

2016   Stress ja läbipõlemine – Tartu Rahvaülikool

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2015 – …   Hingetugi MTÜ, hingehoidja, perenõustaja

2010 – 2020   Kagu Elekter OÜ, raamatupidaja

2003 – 2008   Vastseliina Hooldekodu, hingehoidja

Natuke endast

Olen oma loomu poolest vaikne ja sõbralik. Olles ise kogenud, kui oluline on, et raskel ajal oleks kõrval keegi, kes oleks olemas, lisaks kuulmisele ka kuulab. See oli ajend minu teekonnal, et õppida hingehoidjaks, eelkõige olla olemas ja kuulata.

Hetkel õpin juurde pereteraapiat, et mõista paremini ja näha laiemalt kogu peresüsteemi.

Haridus

EELK Usuteaduse Instituut.

 

Täiendkoolitused

Psühholoogilise meetodi Voice dialoque 2 aastane kursus prof. Sergei Strekalovi juures (Freiburgi Transpersonaalse ja teadvuse uurimise instituut).

Retriidi juhendajate kursus Soomes (retriidijuhendaja dr. Raili Heikkinheimo,  psühhoterapeut dr Seppo Laakso).

Mentori koolitus EELK Usuteaduse Instituudis (Naatan Haamer, Einike Pilli jt.).

 

Töökogemus

Töötanud vaimulikul tööl 10 aastat EELK Hiiumaa kogudustes ja 20 aastat EELK Räpina ja Mehikoorma koguduse õpetajana.

Viinud läbi vaimulikke harjutusi üle 15 aasta.

Olnud mentoriks uutele vaimulikele.

Töötanud varem Hiiumaa koolides ja Räpinas usundi, filosoofia ja ajaloo õpetajana.

 

Natuke endast

Olen alati huvi tundnud teoloogia ja psühholoogia vastu. Nendel aladel ennast täiendanud ja oma igapäevases töös vaimulikuna keskendunud ehk rohkem hingehoiu ja pihi küsimustele. Rohkem olen olnud haaratud nn. müstilisest traditsioonist.

Oluline koht minu elus on ka luulel ja muusikal. 2010 aastal andsin koos preester Sakarias Leppikuga välja ka CD oma lauludega. Vaimulikus töös olen saanud neid ande piisavalt rakendada.

Olen abielus ja nelja lapse isa.

Haridus

1995 – 2001 Tartu Teoloogia Akadeemia eetika ja religioonipedagoogika (BA)

 

Täiendkoolitused

Hingehoiu ja kriisiabi põhikursus – EELK Haiglahingehoiu keskus

Süü-ja häbitunne hingehoius ja kristlikus kuulutuses – EELK Usuteaduse Instituut

Hingehoid erinevates kontekstides – EELK Ususteaduse Instituut

Konfessionaalseid käsitlusi hingehoiust – Tartu Teoloogia Akadeemia

Hingehoidja hingehoidSA EELK Tallinna Diakooniahaigla

Hingehoiu koolitajate koolitus – Tartu Teoloogia Akadeemia

Vaimse tervise esmaabi – MTÜ Peaasjad

Supervisiooni ja coachingu töötuba – International Supervison and Coaching Institute

Kovisioon ja selle metoodika – Jõgevamaa Rajaleidja keskus

Vaikuseminutid – MTÜ Vaikuseminutid,

Laste eneseregulatsioon: valik praktilisi töövõtteid lastega tegelevatele spetsialistidele – TÜ psühholoogia instituut

Hooliv turvalisus – toimetulek agressiivse käitumisega – OÜ Jakobson ja Rakaselg

Kuidas aidata käitumisraskusega last? – Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut

Usk ja tervis – SA EELK Tallinna Diakooniahaigla

Pastorite ja diakooniatöötegijate hingehoiu koolitus – SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Oslo Koguduseõdede Diakooniaorganisatsioon

Eksistentsiaalsed küsimused tänapäeva ühiskonnas – Tartu Teoloogia Akadeemia

Kriisi ja leinaga toimetuleku töötuba – AS Ida-Tallinna Keskhaigla koolituskeskus

Hospiitsi kursus – AS ITK koolituskeskus

Leinagrupi juhi koolitus – SA EELK Tallinna Diakooniahaigla

Abistamistehnikad – Tartu Teoloogia Akadeemia

 

Töökogemus

2020– …   Tartu Teoloogia Akateemia MTÜ, hingehoidja

2020– …   SA Eesti Agrenska Fond, hingehoidja

2015– …   Põltsamaa vald (Adavere PK, Lustivere PK, Esku-Kamari kool), psühholoogiline nõustaja/hingehoidja

2014– …   EELK Kolga-Jaani kogudus, orelimängija

2011 – 2020   EELK Kolga-Jaani kogudus, pühapäevakooliõpetaja

2011 – 2020   Kolga-Jaani Põhikool, ringijuht

2005 – 2018   Hingehoiu- ja hospiitsialaste koolituste läbiviimine (AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Teoloogia Akadeemia, MTÜ Pallium, OÜ Juunika Koolitus jt)

2004 – 2010   AS Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik, hingehoidja

1996 – 2001   Puurmani Keskkool ja Laeva Põhikool, huvijuht, ringijuht, asendusõpetaja

 

Natuke endast

Hingehoiuga puutusin teadlikult kokku teoloogiaõpingute ajal. Ühe oma lapse haigus ja surm olid viinud mind läbi valu sügavate eneseotsingute ja -leidmisteni. Usk, et Jumala armastus ei jäta meid kunagi hätta, on koos hingehoiuõpingutega andnud jaksu ka teistele toeks olla. Õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele koolis, patsientidele ja meedikutele haiglas, noortele ja vanadele koguduses jt. Töö hingehoidjana on ka pidev töö iseendaga. Arvan, et isiklik areng on katkematu. Tabada teist inimest just selles olukorras, kus ta on, ja tajuda selle hetke haprust, on suur vastutus. Seda suurem on rõõm, kui olen saanud aidata tekkida mõnel naeratusel või paremal mõttel.

Haridus

2020 – 2021   International Association of Trauma Recovery Coaching, traumast taastumise coach (Certified Trauma Recovery Coach, CTRC)

2017 – 2020   EELK Usuteaduste Instituut; rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal

Hingehoidja 6. kutsetase.

Täiendkoolitused

Märts 2022 – … Psühhodraama rakendaja väljaõpe, Tartu Psühhodraama Instituut

September 2021 – … Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ

Vaikuseminutite teadveloleku kursus – Helena Väljaste (2020)

Hingehoiu baaskoolitus – Naatan Haamer, Kerstin Kask (2018 – 2019)

UNISEF imetamisnõustajate baaskoolitus – Ülle Lember (2014)

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2020 – …   Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodu, hingehoidja

Natuke endast

Hingehoidjana olen avastanud end 2017. aastast alates. Enne seda on viinud õpingud ning töökogemused mind toiduainetööstusest meditsiinini ning põgusalt ka meediamaastikule. Ligi kümme aastat tegutsesin peamiselt koduse emana oma neljale lapsele. Emaks kasvamine on andnud mulle olulise aluse mõistmaks inimese arengut ning kujunemiskeskkonna mõju meie isiksuse arengule.

Elu on mulle maast madalast ette mänginud olukordi, kus on tulnud teisi toetada või kuulata. Nii palju, kui mäletan, olen alati püüdnud leida vastuseid elulistele küsimustele, mis tundusid eakaaslastele kohati kummalised. Mind on huvitanud inimese suhestumine maailmaga ning teiste inimestega.

2003. aastast määratlen end kristlasena. Tänasel päeval olen tegev juhatuse liikme ning diakonina baptistikirikus. Minu koguduslik taust on aga olnud seotud ka Elu Sõna liikumisega ning luterliku kirikuga. Oma südamelt pean end nö. oikumeenikuks. Igapäevasuhtlustes ning töös nõustajana tunnen end vabalt sõltumata inimese usulisest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Hingehoiuõpingute käigus avastasin, et minu jaoks on eriti südamelähedane proovida rohkem mõista ja tegeleda inimestega, kes on üle elanud psühholoogilise trauma. Seoses sellega olen palju iseseisvalt uurinud ja süvenenud kirjandusse, mis käsitleb traumateraapiat ning trauma mõju inimesele. Ühtlasi olen Eesti esimene rahvusvaheliselt sertifitseeritud traumast taastumise coach.

Haridus

EELK Usuteaduse Instituut, usuteatus (peaeriala hingehoid)

Hingehoidja 6. kutsetase.

 

Täiendkoolitus

Hingehoidja baaskoolitus – EELK Usuteaduse Instituut

Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) – Tartu Kutsehariduskeskus

Erivajadustega laste tugiisik – Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö SA

Eesti Punase Risti esmaabi täiendkursus

Agoogika ja õpetamiseteadus (katkestatud) – Anton de Kom Universitait van Suriname (2009–2010)

Meditsiin (katkestatud) – Tartu Ülikool (2004 – 2007)

 

Töökogemus

Hingehoidja – MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (2020 –)

QA Specialist – Nortal AS (2018 – 2021)

Hingehoidja (vabatahtlik) – Tartu Hooldkodu (2019)

EELK projekti Sempre koordinaator (2016 – 2019)

“Täht idas” projekti koordinaator Eestis (2015 – 2019)

 

Natuke endast

Olen kirju taustaga hingehoidja, kes saab kaasa mõelda nii rändeteema, isiksuse arengu, elu muutuste, suitsiidi, lahutuse, alkoholi, psüühiliste probleemide, vanaduse iseärasuste, laste, majanduslike raskuste kui ka surma teemadel. Hingehoidu asusin õppima, sest tundsin Jumala kutset selleks. Olin tutvunud hingehoiu erialaga ja see kõnetas mind. Üks aasta, kui mu vanim laps oli pooleteise aastane ja mul oli seljataga 3 poolikut kõrgharidust ning olin endas leppinud asjaoluga, et minu tee ei ole parema hariduse omandamine, juhtusin jumalateenistusel mõtisklema edasise üle. Olin segaduses, sest ühelt poolt olin ju nii palju läbi kukkunud ja teiselt poolt tundus hingehoid olevat nagu minu jaoks loodud. Ei jälginudki jutlust, vaid olin oma mõttekoorma all. Küsisin mõttes Jumalalt, et ta annaks mulle kindla märgi, millest isegi mina aru saan: “Kas ma peaksin tõesti uuesti õppima minema?”. Ja korraga vastas kantslist õpetaja: “JAH”. See ehmatas mind ülesse ja seejärel küsisin mõttes veel kaks küsimust ja mõlematele järgnes otsene vaste jutlusest ja loetud Piibli kirjakohtadest, millest üks oli järgnev: “Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”” (Mk 1:17) Sellest hetkest teadsin, et pean asuma õppima Usuteaduse Instituuti ja kõik minu kirju mineviku osad on olnud ettevalmistus edasiseks teeks.

Haridus
2016   Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6

2003 – 2010   Tartu Ülikooli bakalaureuseõpe usuteaduse erialal

2000 – 2006   Tartu Teoloogia Akadeemia  rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal, cum laude

Hingehoidja 6. kutsetase.

 

Täiendkoolitused

2020   Heaolu foorumi koolituste sari (töörühma „Õnnelik lapsepõlv“ koosseisus) – SA Võrumaa Arenduskeskus

2020   Vaimu viljad – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus

2019   Väikelapse traumad ja esmaabi – Anna Esmaabi MTÜ
2019   Avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm – Sotsiaalse Innovatsiooni Labor

2019   Lihtsalt kristlus – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus

2018   Keerulised lood – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus

2018   Traumeeritud laps – mida vaja teada ja kellelt saada abi? – MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm ning SKA 

2017   Erivajadustega laste tugiisiku koolitus – Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö SA

2017   Laste emotsionaalsed probleemid ja ravimid – OÜ Katriito

2017   Juurte juurde! – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus

2016   Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut

2016   Rühmaprotsessid ja -juhtimine – EELK Usuteaduse Instituut

2016   Vanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut

2016   Vanavanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut

2015   Käitumishäire on nagu palavik – Eesti Kirikute Nõukogu

Töökogemus
2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2015 – …   Hingetugi MTÜ, hingehoidja

2014 – 2015   Laheda Sotsiaalkeskus, tegevusjuhendaja ja hingehoidja

2009 – 2013   Vana-Koiola raamatukogu, juhataja

2009 – …   EELK Põlva kogudus, hingehoidja (vabatahtlik)

2005 – 2006   MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, usaldustelefoni vabatahtlik (praktikant)

2004 – 2006  MTÜ Händikäpp, isiklik abistaja

 

Natuke endast

Olen alati oluliseks pidanud inimeste kuulamist ning rõõmuga näinud, millist imet teeb hetkele keskendumine. Kutsumuse hingehoiutööks tundsin ära 2000. aastal ja 2006. aastal lõpetasin Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoiu erialal. Alates sellest ajast olen olnud hingehoidjana nende inimeste kõrval, kes on tee minu juurde leidnud. Erinevate täiendkoolituste kaudu olen endas lihvinud oskusi laste ja noorte paremaks mõistmiseks ning toetamiseks. Saan läbi viia ka grupinõustamist (nt leinagrupp). Mul on olemas hingehoidja kutsetunnistus (tase 6). Kui tunned, et Su elus on olukorrad, millele oleks kindlam koos hingehoidjaga otsa vaadata, siis võta julgelt minuga ühendust. Olen vaid telefonikõne, e-kirja või kohtumise kaugusel.

Hingehoiukeskuses töötavad hingehoidjad, kes on omandanud erialase ettevalmistuse ja aastaid selles valdkonnas tegutsenud. Tartu Teoloogia Akadeemia on alates 1993. aastast koolitanud hingehoidjaid ja loonud tervet Eestit katva hingehoidjate võrgustiku, mille toel on võimalik jõuda abivajajateni ka kohtades, mis jäävad suurematest keskustest kaugemale. 

Täna pakub Eestis ainukesena hingehoiualast haridust nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel EELK Usuteaduse Instituut, millega Tartu Teoloogia Akadeemia 2013. aastal liitus.

e-kiri: hingehoid@hingehoid.ee

tel: 745 7054

aadress: Riia 22a, Tartu

Pangakonto rekvisiidid:

MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia

EE532200221073885549 Swedbank

MEIE RUUMID

Nõustamiste läbiviimiseks on meil olemas neli privaatset ja hubast ruumi.

 
 
 
 
Pastoraadis saab rentida ka eraldi ruume. Hinnakiri leitav SIIT.

Koolituste ja konverentside korraldamiseks on olemas kolm auditooriumit, kaks koosolekuruumi ning omanäoline keskkond nõustamisõppeks, kus kaks ruumi on omavahel ühendatud peegelseina ja helisüsteemiga. Ruumid on varustatud erinevate tehniliste võimekustega, mille abil on võimalik teha videokonverentse, sünkroontõlget ja palju muud.

Täpsem info ruumide kohta ja hinnakiri on leitav SIIT.
   

Asume Pastoraadis, kus on mitmed nõustamis-, koolitus- ning konverentsiruumid. Pastoraat on hubane ja modernne keskkond, kuhu on hea tulla ja kus on mõnus olla.