HINGEHOIUTEENUS KODUHOOLDUSEL OLEVATELE INIMESTELE

2021. aasta mais algatas Sotsiaalministeerium pilootprojekti koduhooldusel olevatele inimestele hingehoiuteenuse pakkumiseks. Riigieelarvelise toetusega projekti eesmärgiks on pöörata suuremat tähelepanu inimeste vaimse tervise toetamisele pandeemia oludes. Projektitegevus on suunatud inimestele, kellel on vähenenud sotsiaalsed kontaktid ja kes vajavad vaimset ning hingelist tuge, läbivad kriisi, leina ja kaotuse aegu.

Projektis osalevad hingehoidjad on erialase hariduse ning töökogemusega. Eri piirkondades tegutsevad hingehoidjad teevad kodukülastusi ja toetavaid kohtumisi, suhtlevad telefoni ja interneti teel. Teevad koostööd kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö korraldajatega.

Hingehoiuteenus on abivajajale tasuta. Projekti koordineerib MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia ja rahastab Sotsiaalministeerium. 2021. aasta lõpuni kestva pilootprojekti koordinaator on Margus Suvi, e-post margussuvi(at)gmail.com, telefon 5661 6497.

Projektis osalevate hingehoidjate kontaktandmed:

Hingehoidjad Telefon E-post Piirkond
Meelis-Lauri Erikson 5345 8594 meelis-lauri.erikson(at)eelk.ee Lääne-Virumaa
Raili Hollo 5390 4137 raili.hollo(at)gmail.com Tartu piirkond
Veelika Jõgi 5686 3880 hingetugi(at)gmail.com Võru- ja Põlvamaa
Margus Kask 5561 3311 margus.kask(at)kogudused.ee Elva ja Jõgeva piirkond
Annika Laats 5564 9256 annika.laats(at)eelk.ee Harjumaa lääneosa ja seda ümbritsevad vallad
Arvet Ollino 527 1563 arvet.ollino(at)eelk.ee Saarde vald
Ene Paldre 5595 5147 enepaldre(at)kolgata.ee Tartu vald
Vaike Pähn 558 8244 vaike.pahn(at)gmail.com Lääne-Harju vald (Tallinnaga külgnev ala)
Üllar Salumets 511 8271 ullar.salumets(at)eelk.ee Urvaste kihelkond
Margus Suvi 5661 6497 margussuvi(at)gmail.com Valga piirkond
Enno Tanilas 529 6516 lullemae(at)gmail.com Karula kihelkond ja Valgamaa
Anti Toplaan 5665 4610 anti.toplaan(at)eelk.ee Saaremaa, Muhu, Ruhnu
Nelli Vassila 5851 9514 nelli.vassila(at)gmail.com Tartu piirkond
Tõnu Veldre 513 0921 tonuveldre(at)hot.ee Saaremaa, Muhu, Ruhnu
Tuuli Võsa 5662 2949 hingetugi(at)gmail.com Võru- ja Põlvamaa