Koostöös Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga osaleb Hingehoiukeskus Sotsiaalministeeriumi projektis “Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023. aastal”. Nimetatud projekti vahenditest saab Hingehoiukeskus pakkuda kõigile Tartu linna elanikele tasuta hingehoiuteenust. Kokku saab ühes kuus pakkuda 65 tasuta tundi.

KONTAKT

Hingehoidlikuks vestluseks saab aja kokku leppida saates e-kirja aadressil hingehoid@hingehoid.ee või helistades telefonil 745 7054‬.

ASUKOHT

Tartus Pastoraadis, aadressil Riia 22a.

Vaimse tervise teenus Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond on parandanud psühholoogilise ja psühhosotsiaalse abi kättesaadavust Tartu linna elanikele 2023. aasta lõpuni sotsiaalministeeriumi toetusmeetme „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023. aastal“ vahenditest (sotsiaalkaitseministri 13.02.2023 määrus nr 4).

Teenused on avatud nii lastele kui täiskasvanutele, kes tunnevad, et vajavad psühholoogilist tuge ja toetust igapäevaelus toimetulekuks. Teenusele saab registreeruda otse teenusepakkujaga ühendust võttes, eelnev suunamiskiri selleks vajalik ei ole.

Hingehoiuteenus toetab erinevates eluraskustes inimesi. Hingehoidjaga koos mõtetstatakse lahti tekkinud olukord, leitakse leevendust ning hingerahu. Teenust pakub MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (Riia 22a-2, Tartu), hingehoidjad Raili Hollo, Kaili Särg, Maie Ilumets, Naatan Haamer, Olavi Ilumets, Triin Lõbus, Urmas Nagel. Info ja registreerimine e-postil hingehoid@hingehoid.ee või helistades telefonil 7457054. Teenust osutatakse eesti ja vene keeles.

Lisaks hingehoiule on võimalik antud projekti raames saada abi ka MTÜ Eesti Pereteraapia Keskuselt ja OÜ Pereakadeemialt.

MEIE HINGEHOIDJAD

Haridus

2013 – …   Tartu Ülikooli magistriõpe sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
2006 – 2013   Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu ja kristliku noorsootöö erialal (BA)

 

Täiendkoolitused

Aastatel 2009 – 2020 läbitud arvukalt täiendkoolitusi (näiteks):

Leinagrupid – EELK Usuteaduste Instituut

Gruppide juhtimine – Naatan Haamer

Paarisuhte ehituskivid – EELK Perekeskus

Suhte ehituskivid noortele – EELK Perekeskus

Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus

Vestlused leinajatega – EELK Usuteaduste Instituut

Ennastvigastav käitumine – EELK Perekeskus

Grupitöö erinevad vaatepunktid – A. Zimmermann

Toetus psüühilise trauma järel – Maire Riis

Kogemusnõustamise baaskoolitus ja kriisikoolitus – Naatan Haamer (TÜ Kliinikum)

Erihingehoiu koolitus – Tartu Teoloogia Akadeemia

Kaplanite orientatsioonikursus – Kaitseliit (KL KOK – 3)

Hingehoiu ja kriisiabi põhikoolitus – Tartu Teoloogia Akadeemia

 

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akateemia MTÜ, hingehoidja
2017 – 2020   EELK UI Hingehoiu toetusfond, projektijuht
2015 – 2020   MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem, laste päevakeskuse juhendaja ning Tähe Noorteklubi MTÜ, mobiilne kontaktnoorsootöötaja
2016 – 2018   TÜ Ühiskonnateaduste instituut, kogemusnõustajate koolitus, koolitaja
2014   Tartu Ülikooli Lastefond, kogemusnõustajate baaskoolitus, koolitaja
2009 – 2017   SA TÜK Lastekliinik, hingehoidja – kogemusnõustaja
2010 – …   MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, hingehoidja

 

Natuke endast

Juba lapsena meeldis mulle kuulata inimesi, kes rääkisid oma lugusid. Lugusid päris eludest, nendest endist. Kuna minu teine laps kiirustas siia ilma sündimisega, pidin ma temaga aastaid haiglas veetma. Mures vanematega koos olles sai nii ise neile jagatud kui ka neid kuulatud. Seeläbi mõistsin, kui oluline on saada ära kuulatud ja mõistetud ning kui palju annab jõudu juurde see, kui keegi on sinu kõrval. Soov olla parem teekaaslane viis mind hingehoidu õppima. Olen läbinud arvukalt täiendkoolitusi ja viinud läbi erinevaid grupitöid. 2009. aastast olen töötanud hingehoidjana nii laste, noorte, kui täiskasvanutega. Iga inimene on eriline ja ainulaadne. Oma mõtteid, muret, valu jagada ei ole alati kerge. Olen südamest tänulik selle usalduse eest!

Haridus

2020 – 2021   International Association of Trauma Recovery Coaching, traumast taastumise coach (Certified Trauma Recovery Coach, CTRC)

2017 – 2020   EELK Usuteaduste Instituut; rakenduskõrgharidusõpe hingehoiu erialal

Hingehoidja 6. kutsetase.

Täiendkoolitused

Märts 2022 – … Psühhodraama rakendaja väljaõpe, Tartu Psühhodraama Instituut

September 2021 – … Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ

Vaikuseminutite teadveloleku kursus – Helena Väljaste (2020)

Hingehoiu baaskoolitus – Naatan Haamer, Kerstin Kask (2018 – 2019)

UNISEF imetamisnõustajate baaskoolitus – Ülle Lember (2014)

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2020 – …   Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodu, hingehoidja

Natuke endast

Hingehoidjana olen avastanud end 2017. aastast alates. Enne seda on viinud õpingud ning töökogemused mind toiduainetööstusest meditsiinini ning põgusalt ka meediamaastikule. Ligi kümme aastat tegutsesin peamiselt koduse emana oma neljale lapsele. Emaks kasvamine on andnud mulle olulise aluse mõistmaks inimese arengut ning kujunemiskeskkonna mõju meie isiksuse arengule.

Elu on mulle maast madalast ette mänginud olukordi, kus on tulnud teisi toetada või kuulata. Nii palju, kui mäletan, olen alati püüdnud leida vastuseid elulistele küsimustele, mis tundusid eakaaslastele kohati kummalised. Mind on huvitanud inimese suhestumine maailmaga ning teiste inimestega.

2003. aastast määratlen end kristlasena. Tänasel päeval olen tegev juhatuse liikme ning diakonina baptistikirikus. Minu koguduslik taust on aga olnud seotud ka Elu Sõna liikumisega ning luterliku kirikuga. Oma südamelt pean end nö. oikumeenikuks. Igapäevasuhtlustes ning töös nõustajana tunnen end vabalt sõltumata inimese usulisest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Hingehoiuõpingute käigus avastasin, et minu jaoks on eriti südamelähedane proovida rohkem mõista ja tegeleda inimestega, kes on üle elanud psühholoogilise trauma. Seoses sellega olen palju iseseisvalt uurinud ja süvenenud kirjandusse, mis käsitleb traumateraapiat ning trauma mõju inimesele. Ühtlasi olen Eesti esimene rahvusvaheliselt sertifitseeritud traumast taastumise coach.

Haridus

1974 – 1976   Tallinna Meditsiinikool -farmatseut

1993 – 1998   Tartu Teoloogia Akadeemia – teoloogia diplomi õppekava

 

Täienduskoolitused

Aastatel 1996 – 2019 on läbitud erinevaid koolitusi:

Kriisiabi ja hingehoiu põhi-ja täienduskursus – EELK Haiglahingehoiukeskus

Sõltuvushaigetele ja nende pereliikmetele mõeldud juhendaja kursus – Fond “A-kliinik”

Vangla-ja politseikaplanite orientatsioonikursus – Justiitsministeerium ja Eesti Kirikute Nõukogu

Süsteemne pereteraapia ehk abielunõustamine hingehoiu kontekstis – EELK Usuteaduse Instituut

Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon ja avahooldus – Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

Kogemusnõustaja koolitus – TÜ ühiskonnateaduste instituut

Vägivallaohvri abistamine – TÜ täiendusõppe programm

Kogemusnõustajate täienduskoolitus-Sotsiaalne Kaasatus

 

Töökogemus

1999 – 2001  Võnnu pikaravi haiglas hingehoidjana

1998 – 2001  Usaldustelefonil vastaja

2005 – 2006  vabatahtlikuna Tartu vanglas (hingehoidlikud vestlused) ja läbi viinud ühe AA-grupitöö (12 sammu programm)

2017 – 2019   Erivajadustega laste vanemate tugirühma juhendamine

2020 – … Tartu Teoloogia Akateemia MTÜ, hingehoidja

Haridus

2008   Tartu Teoloogia Akadeemia, teoloogia magister (hingehoid)

1998   Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

1972   Tallinna Kutsekeskkool nr 1

Kaplani ja hingehoidja 7. kutsetase.

 

Täiendkoolitused

Igal aastal osaletud kaplanite teabepäevadel ja koolitustel.

2006   Hingehoiu ja kriisiabi põhikoolitus (640 tundi)

2009   Psüühiliste erivajadustega inimeste hingehoid (96 tundi)

2010   Konflikti lahendamine

2011   Töö seksuaalkurjategijatega

2011   Psühholoogiliste erivajadustega kinnipeetavate hingehoid

2011   Töö seksuaalkurjategijatega

2011   Läbirääkija koolitus pantvangikriisis – Briti vanglateenistus

2011   Lepitus – Rahvusvaheline vanglate teenistus

2012 –   Orogramm „Tee“ täiendkoolitus

2013   Tugiisikute koolitus

2013   EMK vaimulike täiendkoolitus

2013   Töö Meeskonnana

2013   Psühholoogiliste erivajadustega kinnipeetavate hingehoid

 2014   Väärtushinnangute seminaride läbiviimine

2015   Surmateadete edastamine

2016   Isikuandmete kaitsest vanglas

2017   Kaplanite vaimulikud harjutused

2018   Vanglates radikaliseerumise ennetamine

2018   Suitsidaalsus ja ennast kahjustav käitumine vanglas

2018   Pedagoogika täiendkoolitus vanglakaplanitele

2019   Usuvabaduse tagamine vanglas

2019   Vanglakaplanite supervisioon ja oikumeeniline koostöö seminar

2020   Surmateate viimine

 

Töökogemus

2020 – …   Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja

2020 – …   Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodu, hingehoidja

 

Natuke endast

Vanglast vabal ajal teenin kaasa EMK Tartu Püha Luuka Koguduses. Teenin kohaliku preestri kõrval pühapäevastel jumalateenistustel, vajadusel asendan koguduse preestrit ja viin läbi iseseisvalt teenistusi.

2005 lõime MTÜ aitamaks vanglast vabanenuil taasühiskonnastuda.  Nõustan neid, nende lähedasi. Vastutan selle tegevuse eest.

Aastani 1981 elasin ma küllaltki ennast hävitavat elu. Olin krooniline suitsetaja ja alkohoolik. Alkoholism võttis täielikult kontrolli minu elu üle. Olin pahuksis seadustega.

1981. aasta kevadel, kui olin oma eluga väga põhjas ja ei näinud enam oma elul mõtet, kogesin Jumala armu ja mu elu muudeti hetkega. Sain vabaks alkoholismist, suitsetamisest. Minu elu muutus täielikult ja minu südamesse tärkas soov hakata aitama inimesi, kes käisid oma vaevades koormate all.

1983. aastal mind ristiti ja ma liitusin EMK Tartu kogudusega. Algas minu elu koos Kristusega. Siia on mahtunud kogu aeg soov aidata inimesi.

1993. aastal ehitasime Ahjal ühest vanast hoonest misjonikeskuse, kus me siis alustasime tegevust erivajadustega laste ja noortega. Avasime turvatoa, kus oli võimalik kriisi korral saada nõustamist ning öömaja.

Kui ma tulin ühel jõululaupäeva õhtul kirikust, kuulsin, et meie läheduses oli üks noormees sooritanid enesetapu. See ajendas mind looma usaldustelefoni ja hakkasime hingeabi pakkuma reede, laupäeva ja pühapäeva õhtuti telefoni teel. Kasutati väga aktiivselt. Hiljem liitusime ülevabariikliku usaldustelefoniga ja pakkusin seal hingeabi mitmed aastad. Vanglasse tööle asudes töömaht suurenes ning loobusin usaldustelefonis aitamast.

Vanglasse kaplaniks sain kutse Jumalalt, aga ka kaks inimest küsisid, et kas ma ei tahaks minna tööle vanglasse. Kuna paljude vanglas karistust kandvate elu oli paljuski sarnane eluga, mida ma ise olin elanud, siis arvasin, et mul on neile nii mõndagi rääkida. Ja kui ma algselt olin plaaninud viieks aastaks ennast vanglaga siduda, sai sellest minu jaoks 18 aastat. Ja kõik see aeg olen ma tegelenud nii kinnipeetavate kui ka nende lähedaste hingehoidliku nõustamisega. Võib öelda, et olen tegelenud hingehoidliku teenimistööga ligi 40 aastat.

Haridus

EELK Usuteaduse Instituut.

 

Täiendkoolitused

Psühholoogilise meetodi Voice dialoque 2 aastane kursus prof. Sergei Strekalovi juures (Freiburgi Transpersonaalse ja teadvuse uurimise instituut).

Retriidi juhendajate kursus Soomes (retriidijuhendaja dr. Raili Heikkinheimo,  psühhoterapeut dr Seppo Laakso).

Mentori koolitus EELK Usuteaduse Instituudis (Naatan Haamer, Einike Pilli jt.).

 

Töökogemus

Töötanud vaimulikul tööl 10 aastat EELK Hiiumaa kogudustes ja 20 aastat EELK Räpina ja Mehikoorma koguduse õpetajana.

Viinud läbi vaimulikke harjutusi üle 15 aasta.

Olnud mentoriks uutele vaimulikele.

Töötanud varem Hiiumaa koolides ja Räpinas usundi, filosoofia ja ajaloo õpetajana.

 

Natuke endast

Olen alati huvi tundnud teoloogia ja psühholoogia vastu. Nendel aladel ennast täiendanud ja oma igapäevases töös vaimulikuna keskendunud ehk rohkem hingehoiu ja pihi küsimustele. Rohkem olen olnud haaratud nn. müstilisest traditsioonist.

Oluline koht minu elus on ka luulel ja muusikal. 2010 aastal andsin koos preester Sakarias Leppikuga välja ka CD oma lauludega. Vaimulikus töös olen saanud neid ande piisavalt rakendada.

Olen abielus ja nelja lapse isa.

Hingehoiukeskuses töötavad hingehoidjad, kes on omandanud erialase ettevalmistuse ja aastaid selles valdkonnas tegutsenud. Tartu Teoloogia Akadeemia on alates 1993. aastast koolitanud hingehoidjaid ja loonud tervet Eestit katva hingehoidjate võrgustiku, mille toel on võimalik jõuda abivajajateni ka kohtades, mis jäävad suurematest keskustest kaugemale. 

Täna pakub Eestis ainukesena hingehoiualast haridust nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel EELK Usuteaduse Instituut, millega Tartu Teoloogia Akadeemia 2013. aastal liitus.

e-kiri: hingehoid@hingehoid.ee

tel: 745 7054

aadress: Riia 22a, Tartu

Pangakonto rekvisiidid:

MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia

EE532200221073885549 Swedbank

MEIE RUUMID

u003cpu003eNõustamiste läbiviimiseks on meil olemas neli privaatset ja hubast ruumi.u003c/pu003enu003cpu003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/hingehoiukeskus/img_8364u0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1352 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8364-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003cbr /u003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8680-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1356 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8680-200×300.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022200u0022 height=u0022300u0022 /u003eu003c/au003e u003cbr /u003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8538-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1358 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8538-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003cbr /u003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8374-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1357 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8374-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003cbr /u003ePastoraadis saab rentida ka eraldi ruume. Hinnakiri leitav u003ca href=u0022https://tartupastoraat.ee/ruumide-rent/noustamisedu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eSIIT.u003c/au003eu003c/pu003e

u003cpu003eKoolituste ja konverentside korraldamiseks on olemas kolm auditooriumit, kaks koosolekuruumi ning omanäoline keskkond nõustamisõppeks, kus kaks ruumi on omavahel ühendatud peegelseina ja helisüsteemiga. Ruumid on varustatud erinevate tehniliste võimekustega, mille abil on võimalik teha videokonverentse, sünkroontõlget ja palju muud.u003c/pu003enu003cpu003eTäpsem info ruumide kohta ja hinnakiri on leitav u003ca href=u0022https://tartupastoraat.ee/ruumide-rent/koolitused#u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eSIITu003c/au003e.u003cbr /u003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8587-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1375 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8587-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8597-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1376 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8597-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8600-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1377 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8600-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8736-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1379 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8736-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003eu003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8616-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1378 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8616-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9141-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1380 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9141-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9161-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1381 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9161-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003ca href=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8374-scaled.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone wp-image-1357 size-mediumu0022 src=u0022https://hingehoid.ee/wp-content/uploads/2021/06/IMG_8374-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003eu003c/pu003e

Asume Pastoraadis, kus on mitmed nõustamis-, koolitus- ning konverentsiruumid. Pastoraat on hubane ja modernne keskkond, kuhu on hea tulla ja kus on mõnus olla.