• KOV ehk Kohalikud omavalitsused
 • Piirkonnas tegutsevad kogudused.
 • Teised kodanikuühendused.
 • Äriettevõtted.
 • Perearstid ja pereõed.
 • Haiglad.
 • Sotsiaalkeskused ja hooldekodud.
 • Haridusasutused.
 • Noortekeskused.
 • Erinevad nõustamiskeskused.

Kuidas luua toimiv koostöö?

 1. Käia tutvustamas hingehoiutööd ja oma plaane edasiseks väiksemale ametnike grupile ja/või volikogu koosolekul osalejatele.
 2. Olla kannatlik, vastused ei tule üleöö.
 3. Leida oma tegevusele võimalikke rahastusallikaid projektide kaudu, et edukalt läbi viidud projektid näitaksid tegevuse vajalikkust kogukonnale.
 4. Tuletada ennast aeg-ajalt meelde neile, kellega on rääkimas käidud.
 5. Hoida ennast pildil artiklite kaudu kohalikus vallalehes.
 6. Kasutada ära erinevaid programme (nt Koosloome arenguprogramm ja KÜSK arenguhüppe programm)